Květináč ze smrku
Květináč ze smrku, konstrukční spoj přeplátování. Povrchová úprava: 3x Luxol.